yla1
  

TARKOITUS
Valtakunnallisen aikataulukokoelman tarkoituksena on luoda mahdollisimman kattava kokonaiskuva suomalaisen linja-autoliikenteen aikatauluista 1920-luvulta 2010-luvulle, ajallinen kaari on yli kahdeksan vuosikymmentä.

Aikataulukokoelma voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

1. Linja-autoyrittäjien suunnittelemat ja julkaisemat alkuperäiset aikatauluvihkoset,

2. Valtakunnallisista ja alueellisista aikataulujulkaisuista ja sanomalehdistä poimitut, jo aikaisemmin julkaistut aikataulut,

3. Linja-autoliiton aikataulukokousten pöytäkirjoista poimitut liikennelupa- ja aikataulutiedot.

---------------------------------------------------------------------------------

Aikataulujen tallennustyöt ja skannaukset:
Kai Salovaara vuosina 2009-2010
Toni Forselius vuonna 2010
Harri Närvänen vuosina 2010-2011
Sirpa Salo, 2012-2014.
Sauli Vähäkoski. 2014 >

Hakukoneen suunnittelu ja toteutus
Ville Närhi