yla1
  

OHJEET
Aikataulujen etsiminen tapahtuu yrityksen varsinaisen pääsanan avulla, jolloin esimerkiksi yhtiömuotojen muutokset eivät vaikeuta aikataulujen löytymistä.

Klikatessasi linja-autoyrityksen nimeä avautuu valikko, josta voi nähdä miltä vuosilta aikatauluja on tallennettu. Klikatessasi haluamaasi vuosilukua, avautuvat kyseisen vuoden aikataulut tarkasteltaviksi.